Exempel på utförda arbeten

Swebreach AB

Klätterarbeten

Många jobb är av klätterkaraktär då träden av någon anledning inte kan fällas vid rot.

Samarbeten

I samarbete med bl.a. energibolag har Swebreach AB lyckats få tillbaka elförsörjning till drabbade kunder.


Röta i träd

Fina träd kan också vara potentiella risker. SweBreach AB tar dock inga risker utan utför arbetet på ett säkert och tryggt sätt.

Inför bygget.

Kan det behövas fällas träd på blivande tomten.

Släpp in ljuset.


ALFRIDA

Då stormen Alfrida slog hårt mot vissa delar av Sverige kunde SweBreach AB hjälpa till vid röjningsarbetet efteråt.