Tjänster

 Avancerad trädfällning - Röjningsarbeten - Utbildning

Trädfällning/Rotfällning

När trädet kan fällas utan risk kan rotfällning vara alternativet.

Privatpersoner som anlitar SweBreach AB har rätt till 50 % avdrag på arbetskostnaden genom det så kallade RUT-Avdraget (villa-och stugtomter)!

Trädnedtagning/Sektionsfällning

Finns det däremot risker med att fälla ett träd via rot - finns fortfarande alternativ att ta ned trädet. Detta görs då genom att man klättrar upp i trädet och tar ned trädet sektionsvis uppifrån. Detta blir ofta aktuellt då trädet står placerat nära bostad, ledning etc.

Företaget utför även fällning nära elledningar / kraftgator.

Gallring/Röjning

SweBreach AB utför även gallring/röjning 

Stormfällda träd

Då stormar fäller och bryter av träd är säkerheten och metoderna viktiga. SweBreach AB erbjuder sig att ta ner dessa träd med hög säkerhet i fokus!

SweBreach AB samtliga tjänster erbjuds privatpersoner, skogsbolag, företag m.fl.