Tjänster

 Avancerad trädfällning - Röjningsarbeten Utbildning

Trädfällning/Rotfällning

När trädet kan fällas utan risk kan rotfällning vara alternativet.

Trädnedtagning/Sektionsfällning

Finns det däremot risker med att fälla ett träd via rot - finns fortfarande alternativ att ta ned trädet. Detta görs då genom att man klättrar upp i trädet och tar ned trädet sektionsvis uppifrån. Detta blir ofta aktuellt då trädet står placerat nära bostad, ledning etc.

Företaget utför även fällning nära elledningar / kraftgator.

Gallring/Röjning

SweBreach AB utför även gallring/röjning 

Utbildning

Swebreach AB genomför utbildningar enligt Säker Skog.

Motorsågskörkort A + B

Kontakta oss för mer information om kommande utbildningar

SweBreach AB samtliga tjänster erbjuds privatpersoner, skogsbolag, företag m.fl.