Utbildning

Nivå A

Motorsågning

Innehåll: Motorsågens skötsel, allmän sågteknik, säkerhetsregler för allmän sågning.

Ex. på arbetsuppgifter: Vedkapning, sågning vid byggverksamhet.

Utbildningstid: 1 dag

Nivå B

Trädfällning grundläggande

Innehåll: Enklare trädfällning och upparbetning, säkerhetsregler vid trädfällning.

Ex. på arbetsuppgifter: Enklare trädfällning och skogsavverkning.

Utbildningstid: 2-3 dagar

Förkunskapskrav: A-körkort.

Nivå C

Trädfällning avancerad

Innehåll: Fällning av svåra träd, svårt fastfällda träd, vindfällda träd, kapning vid stor spänning, rotkapning.

Ex. på arbetsuppgifter: Skogsavverkning, tillvaratagande av stormfällda träd, precisionsfällning.

Utbildningstid: 2-3 dagar.

Förkunskapskrav: AB-körkort.